Hur mycket kan man förlora?

CFD handel är mycket riskfylld. Du kan förlora mer pengar än du har investerat och om du har otur kan du förlora mer pengar än du har insatta på ditt konto.

forlora pengar cfdTeoretisk kan du förlora mycket stora belopp när du handlar med CFD:er. Dina förluster är dock inte obegränsade utan det finns ett maximalt belopp som du kan förlora. I verklighet är det dock mycket ovanligt att någon förlorar det teoretiska maxbeloppet. Normalt stänger din mäklare din position långt innan detta inträffar. De har dock ingen skyldighet att göra det. Du kan läsa om hur du räknar ut din största teoretiska förlust längre ner på sidan.

Marginal call begränsar dina förluster

I de flesta fall kommer CFD mäklaren att stänga din position om din förluster överstiger de pengar du har deponerat till ditt konto.  Du är skyldig att se till att det finns pengar på ditt konto för att täcka dina positioner och om det inte gör det stänger din mäklare normalt din position för att skydda sig själv från förluster.

Stop loss kan begränsa dina förluster

Du bör alltid använda dig av stop loss funktioner när du handlar med CFD certifikat.  Vad detta innebär är att du beordrar mäklaren att automatisk stänga din position om kursen faller under ett visst värde.  Detta hindrar att du drabbas av alltför stora förluster.  Observera att det kan inträffa situationer när mäklaren inte kan stänga din position vid den kurs du har satt som stop loss.  Detta kan t.ex. inträffa om kursen plötsligt stört dyker.  När detta händer stänger mäklaren din position så snabbt som möjligt men du kan drabbas av större förluster än beräknat.  Var medveten om den stora risken innan du börjar med cfd trading.

Hedga din position

En mer avancerad metod för att begränsa sina förluster är genom att hedga sina positioner genom att ta andra positioner som gör en vinst om din CFD position förlorar pengar.  Du kan t.ex. använda binära optioner för att skapa en hedge. Observera att du minskar den vinst du kan göra om du hedgar dina positioner.   Hedging är en avancerad teknik som jag inte kommer förklara närmare i denna artikel.

Största teoretiska förlust

Här nedan visar jag hur du kan räkna ut din största teoretiska förlust som du kan göra när du investerar i CFD:er.  Dina förluster kommer som sagt i normal fallet alltid vara mycket mindre men det kan ändå vara bra att veta hur mycket du maximalt kan förlora.  För att du skall förlora denna maximala summa så måste du ha otur och investera i en CFD som är baserad på en tillgång som blir helt värdelös.

För att räkna ut maximal teoretisk förlust måste du veta två saker:

  • Din investering
  • CFD:s hävstång

Genom att multipliceras dessa två siffror med varandra så får du din maximala förslut.  Anledningen till detta är att den underliggande tillgången inte kan ha ett negativt värde. Värdet kan inte sjunka under 0

Låt oss titta på ett exempel

Du investerar 1000 kr i en CFD med x250 hävstång.

Din största teoretiska förlust är:  investering * hävstång = 1000 * 250 =  250 000 kr

Du kan med andra ord förlora hela 250 000 kr trots att du bara har investerat 1000 kr.  Detta är det som gör CFD instrument så farlig att investera i om man inte förstår hur de fungerar.  Om man förstår hur de fungerar kan de vara ett mycket kraftfullt verktyg för att tjäna mycket pengar.

Oddsen för att du skall förlorar det teoretisk maxbeloppet är liten. För att detta skall ske krävs att något händer så att den underliggande tillgången blir värdelös. T.ex. att företaget går i konkurs.  Detta är ovanlig händelse som normalt inte inträffar utan förvarning.  Vis sidan av detta krävs också att mäklaren väljer att inte stänga din position när du inte längre har teckning för din position insatt på ditt konto.  Något de normalt gör.   Det är dock trots detta som tidigare nämnt mycket viktigt att du förstår hur mycket du kan förlora och vilka risker du tar när du investerar i CFD:er.  Det är mycket viktigt att du förstår att det är viktigt att använda olika verktyg för att minska sin risk och det är viktigt att övervaka sin position så att man kan stänga den om det finns skäl att göra det.

Observera att det som skrivs ovan är för vanliga (Bull) CFD:er där du tjänar pengar om den underliggande tillgången går upp i värde.  Om du handlar med Björn CFD:er, CFD:er där du tjänar pengar om den underliggande tillgången går ner i värde så kan du teoretiskt sätt förlora ett obegränsat belopp medan din möjliga förtjänst begränsas enligt uträkningar ovan.