CFD Risk

Innan du börjar handla med CFD certifikat så är det mycket viktigt att du förstår risken du utsätter dig för när du handlar med cfd:er.  CFD:er är ett finansiellt instrument som utsätter dig för stor risk när du handlar och du kan förlora mycket pengar.  Hur riskfylld handeln är beror på hur stor hävstång du handlar med.  Desto större hävstång du handlar med desto större risk utsätter du dig för.

CFD handel är alltid hög risk oavsett hur stor hävstång du handlar med.

Faktum är att CFD certifikat är ett av de mest riskfyllda finansiella instrument du kan handla med.  De är mycket mer riskfyllda än aktier, vanliga optioner, fonder och t.o.m binära optioner.  När du handlar med alla dessa instrument så är dina förluster begränsade till de pengar du har investerat så är inte fallet. När du handlar med CFD instrument kan du förlora mer än du har investerat.  Det är t.o.m vanligt att man förlorar mer än man har investerat.  Om man handlar mycket med CFD certifikat är det vanligt att att man förlorar 400-500% av investerat belopp.  Det är också vanligt att man tjänar 400-500% eller mer.

du-kan-forlora-mer-pengar-an-du-investerat

du-kan-forlora-mer-pengar-an-du-har

Förstå risken med CFD handel

Om du handlar med CFD certifikat med stor hävstång så krävs det mycket små kursrörelser för att du skall tjäna eller förlora mycket små summor. Låt oss titta på ett exempel. Du köper en CFD baserad på an aktie.  Hävstången är x250.   Vad detta innebär är att du kommer tjäna eller förlora 250% av din investering om aktier går upp eller ner 1% i värde.   Detta är en relativt liten kursrörelse och det är inte ovanligt att en aktie går upp och ner 1% flera gånger under en dag.

Om kursen går upp eller ner 0.4% så är det tillräckligt för att du skall tjäna eller förlora 100% på din investering.  Det krävs i detta scenario med andra ord bara en o.4% kursrörelse i fel riktning för att du skall förlora hela din investering.  Om kursen fortsätter att röra sig i samma riktning så kommer du att förlora mer än du har investerat.

Om du handlar med CFD:er baserade på valutor eller råvaror kan du ofta använda ännu högre hävstänger vilket innebär att det krävs ännu mindre kursrörelser för att tjäna eller förlora 100%.

Att små kursrörelser kan påverka ditt resultat så mycket visar den höga risk du antar när du handlar med  CFD certifikat och visar tydligt hur viktigt det är att övervaka sina positioner. Man skall aldrig köpa CFD positioner och lämna dem obevakade. Du kan snabbt förlora mycket pengar.

Du kan förlora mer pengar än du har

När du handlar med CFD certifikat riskerar du som tidigare nämnt att förlora mer än du har investerat. Om du har otur och gör dåliga affärer kan du förlora mer pengar än du har på ditt konto hos CFD mäklaren.  Om detta händer är du skyldig att sätta in mer pengar på ditt konto för att reglera kontobalansen.  I de flesta fall stänger din mäklare din position om det inte finns nog med pengar på ditt konto för att täcka dina positioner.  Det är dock inte alltid fallet och du har otur kan du bli skyldig mäklaren mycket pengar. Du kan aldrig förutsätta att mäklaren kommer stänga din position innan din kontobalans blir negativ.  Vid snabba kursrörelser kan det uppstå situation där det inte är möjligt. Det finns många historien om investerar som investerar i CFD certifikat utan att förstå hur de fungerat och sedan förlorat stora pengar. Mycket mer än de investerat. Du kan läsa om din maximala teoretiska förlust här.

Du kan begränsa din risk

Det finns ett antal olika metoder som du kan använda dig av för att begränsa din risk när du handlar med CFD certifikat.  Bland dessa metoder hittar du bland annat användandet av stop loss funktioner och olika tekniker för att hedga din position. Det är mycket viktigt att alltid använda sig av olika tekniker för att begränsa sin risk.  Om man inte gör det är CFD handel alltför riskfylld för att jag skall kunna rekommendera den.  CFD handel kan dock generera stora vinster och man använder sig av bra riskhanteringsmetoder så kan man reducera risken dramatiskt.Genom att reducera risken så kan man begränsa sina potentiella förluster utan att begränsa hur mycket pengar man kan tjäna.  Om man gör det så är CFD certifikat ett mycket bra investering som ger mycket bra avkastning i förhållande till den risk man utsätts för.  CFD certifikat är ett riskfyllt instrument men de kan vara ditt bästa verktyg för att tjäna mycket pengar om du tar dig att lära dig om hur du använder det på ett ansvarsfullt sätt.

Slutsats

Jag rekommenderar inte att du handlar med CFD:er om du inte förstår risken med att göra det.

Men

CFD:er kan vara ett mycket lönsamt instrument att handla med om du förstår risken och hur du kan reducera denna.